Lasteaia kohatasude vabastamisest

Seoses eriolukorraga on Valga vallavolikogu ja vallavalitsus arutanud vajadust vabastada lasteaias käivate laste vanemad lasteaia kohatasude maksmisest. Neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil otsustatigi peale muudatusettepanekut, et vanemad ei pea tagasiulatuvalt alates 16. märtsist lasteaiakoha eest tasuma.

Vabastus kehtib õppeaasta lõpuni ehk 31. augustini ja puudutab kõiki lapsevanemaid olenemata sellest, kas laps käib sel perioodil lasteaias või mitte. Asevallavanem Karl Kirt sõnas, et juba tasutud, märtsikuu eest esitatud arvete alusel tehakse tulevikus tasaarveldus. Kuidas see täpsemalt toimub, selgub Kirti sõnul lähiajal. „Praeguse seisuga on avatud valvelasteaiana lasteaed Walko, ülejäänud lasteaiad avatakse vastavalt muutuvatele vajadusele ja eriolukorra leevenemise kavale järk järgult. Sealjuures järgitakse kindlaid juhiseid, et tagada laste tervise kaitse ja ollakse valmis reageerima, kui ilmneb haigusjuhtum," täpsustas Kirt lasteaedade töökorda.

Tavaolukorras on osalustasu suurus ühe lapse kohta Valga lasteaedades Walko, Buratino, Kaseke ja Pääsuke 17 eurot kuus (millest 11 eurot on kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks). /Valga Vallavalitsuse koduleht/