SA Innove projekt "Draamaõpe Valga lasteaias Kaseke"

  

Valga lasteaed Kaseke sai toetuse SA Innovest draamaõpetuse koolituse läbiviimiseks õpetajatele. 

Toetuse saime SA Innove programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuse juhid" väljakuulutatud taotlusvoorust "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus". Koolitus toimus lasteaias kolmel koolituspäeval õpetajatele kahes vahetuses. Koolitajaks oli Tallinna Nukumuuseumi juhataja Maria Usk. 

  

Peame väga oluliseks draamaõpetust, meie üheks õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et lapsed on loovad ja julged oma mõtete ja ideede avaldamisel ning õpetajad kasutavad läbi mängu ja lõimitud tegevuste õppetöös draamaõpetust. Näitlemine etendustes ja esinemine annavad lastele juurde palju julgust ja oskust ennast väljendada. Ka kõige tagasihoidlikumast lapsest saab esineja, kui seda õigesti õpetada. 

Aprillis ja mais leidis aset kolm põnevat praktilise sisuga koolituspäeva, mille teemadeks olid nukumõtlemise meetodi tutvustus, mäng inimese kujundajana ja nukuteatri ABC ning lastega lavastamise algtõed. 

Lasteaia õpetajad olid koolituse kogemuse üle õnnelikud, koolitaja Maria Usk jagas uusi teadmisi ja häid praktilisi võtteid kuidas draamaõpet lasteaia igapäevaellu tuua. 

  

Fotod: lasteaed Kaseke arhiivist