Rühmad

Meie lasteaias on 7 rühma:

Sõimerühm: 

Pääsusilm, telefoni number 58872034
õpetaja: Eve; õpetaja assistent Jane

õpetaja abi: Anneli

Liitrühm:

Nurmenukk, telefoni number 51961745

õpetaja: Anu, Riina

õpetaja abi: Marika

Aiarühmad:

Kullerkupp, telefoni number 51967855
õpetajad: Liivika, Jane

õpetaja abi: Eve

Rukkilill, telefoni number 51991637
õpetajad: Erelin, Sanna Helena

õpetaja abi: Laura 

Karikakar, telefoni number 51939385
õpetaja: Ljudmila, Jaana

õpetaja abi: Merlin
 
Kannike, telefoni number 51923440
õpetajad: Milvi, Kristel

õpetaja abi: Angelika

Sinilill, telefoni number 54330191

õpetajad: Rima, Anželika

õpetaja abi: Veronika

Eesti keele õpe muu- ja kakskeelsetele lastele 

õpetaja Eve Tõnissoo tel: 764 3648

Välisvabatahtlik:

Mariam Katsitadze Gruusiast