Lasteaiamaks

Aasta 2019 lõpuga ühtlustati Valga vallas põhimõtted, mille alusel kogutakse lasteaedades kohatasusid. Volikogu kinnitas uued kohatasud detsembrikuu istungil.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et lasteaedade rahastamise ühe osa moodustab vanemate kaetud osa. Vanemate panus ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti kehtivast palga alammäärast. Seni on Valga valla lasteaedade kohatasud piirkonniti erinenud, näiteks maalasteaedades on tasud ulatunud neljast kümne euroni, linnas aga 15 eurot kuus lapse kohta.

Alates 1. jaanuarist 2020 on osalustasu ühe lapse kohta Valga lasteaedades Walko, Buratino, Kaseke ja Pääsuke 17 eurot kuus, millest 11 eurot on kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks.

Lasteaia osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Osalustasu maksmise periood on üldiselt kaksteist kuud aastas. Suvekuudeks on vanemal võimalik taotleda kohatasust vabastust, kui laps ei käi lasteaias kolmel järjestikkusel kuul. Vastav avaldus tuleb lasteaia direktorile esitada iga aasta 15. maiks.

Toiduraha maksumus lasteaias:
Vastavalt Valga vallavalitsuse korraldusele 8. september 2021 nr 337 on alates 01.09.2021 toidupäeva maksumus 2,94 eurot päeva kohta, millest Valga valla osalus on 1,36 eurot (hommikusöök 0,90 eurot, lõuna 0,37 eurot ja oode 0,09 eurot) ja lapsevanema osalus 1,46 eurot (hommikusöök 0 eurot, lõuna 1,13 eurot ja oode 0,45 eurot). 

Tasumine toimub arve alusel.

Vallavalitsus hüvitab väikese sissetulekuga perede lastele osa lasteaia  toiduraha maksumusest. Taotlusi võetakse vastu Valga vallaavalitsuse sotsiaalabiametis kabinetis 109. Täiendav info taotlemise tingimuste kohta on kättesaadav Valga valla kodulehelt sotsiaalhoolekande alajaotusest sotsiaaltoetused- lastetoetused.