Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2017 aasta suvel

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel ning arvestades Valga lasteaedade Walko, Buratino, Pääsuke ja Kaseke hoolekogude ettepanekuid on Valga Linnavalitsuse korralduse alusel töötajate kollektiivpuhkuse ajaks suletud perioodil 1.juuli-31. juuli järgnevad Valga linna lasteaiad:
lasteaed Kaseke
lasteaed Buratino
lasteaed Walko
Valvelasteaiaks nimetatud perioodiks on määratud Valga lasteaed Pääsuke.
Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Pääsuke direktorile hiljemalt 15.maiks.2017 vastavasisulise avalduse.