Koostöö projekt Rootsi Lillgårdeni eelkooliga Hässleholmi omavalitsuses

 

Lasteaed Kaseke osaleb rahvusvahelises projektis "Digitaliseerimise ja integratsiooni osalus ja mõju koolieelsete laste seas".

Läbi rahvusvahelise koostöö soovitakse vahetada kogemusi digivahendite kasutamise võimalustest  ning integratsiooni osalusest koolieelsete laste seas.

2019 aastal saime Hässleholmi omavalitsusest kutse olla projektile partneriteks. Rootsist käisid esindajad Kasekese lasteaiaga tutvumas, meie õpetajad said külalistega hea kontakti ja projekt tundus põnev. Seega otsustasid projektiga liituda kahe rühma õpetajad, Kannikese ja Rukkilille rühmadest. Lisaks osaleb veel muusikaõpetaja, õppealajuhataja ja direktor. Projektis osalejatel on võimalus käia Rootsis külastusvisiitidel, esimene visiit toimub 27.-31.01.2020. Märtsi kuus tullakse Rootsist meie lasteaeda vastuvisiidile.

Projekt kestab kaks aastat, alustati 2019 aasta sügisel ja lõpeb 2021 sügisel.