HITSA programm ProgeTiiger

 

Lasteaed Kaseke sai 2018/2019 õppeaastal positiivse vastuse taotlusele Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse programmist ProgeTiiger. Soetasime lasteaeda kuus (6) Lego komplekti WeDo 2,0.

 

Komplektidega on võimalik toetada õpieesmärkide saavutamist ja muuta lastele tegevused mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Arvame, et legokomplekt WeDo 2,0 on pisut keerulisem, mis nõuab loogilist mõtlemist ja järjekindlust tegevuses. Õpetajad saavad pakkuda lastele läbi tegevuste võimalust end proovile panna. 

Legokomplekt WeDo 2,0 toetab õppe- ja kasvatustöös õppekavas välja toodud kõiki valdkondi: mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusika, liikumine. 

 

 

Lasteaed Kaseke sai 2016/2017 õppeaastal positiivse vastuse taotlusele Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse programmist ProgeTiiger. Soetasime lasteaeda Bee Bot programmeeritavad ja taaslaetavad Mesimummude põrandarobotid. 

Õppe- ja kasvatustöös on võimalik põrandarobotitega lõimida kõiki õppevaldkondi. Bee Bot robotite kasutamise eesmärk on, et lapsel tekib huvi nende vastu, mesimummud arendavad laste loogilist mõtlemist ning aitavad mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi, tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut.